Trà hoa hồng

75,000

Mua càng nhiều chiết khấu càng cao.

Số lượng Giảm giá
1 0%
2 5%
3 7.75%
4 10.75%
5 14%
6 17.5%
7 21.25%
8 25.25%
9 29.5%
10 34%
10+ 40%
Trà hoa hồng

75,000